- Jeg vil si at det var en nødvendig beslutning som kom etter nær dialog mellom oss