Hønneland sier at fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland, som startet på 70-tallet, er svært robust. Det har overlevd både kald krig og Krim-krisen i 2014, men det er en krevende situasjon for dette samarbeidet nå.

Fiskerisamarbeidet

Geir Hønneland er generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Han har tidligere jobbet som forsker og har vært direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Hønneland har stor kompetanse på Russland, blant annet i fiskerispørsmål.

I spørsmålet om krigen i Ukraina uttaler han seg som tidligere forsker.