– Utad virker det å være lite tillit til hverandre internt. Jeg mener fiskarlagsledelsen burde tatt mer regi i denne