– Utad virker det å være lite tillit til hverandre internt. Jeg mener fiskarlagsledelsen burde tatt mer regi i denne saken, sier Trude Knutsen til Fiskeribladet, med klar henvisning til konfliktene i Fiskarlaget som har fått utspille seg i fiskeripressen de siste månedene.

– Det er nærmest komisk å se hvordan garva tillitsmenn henger hverandre ut, sier hun.

Masteroppgave om Fiskarlaget

Hun er fra Sortland i Vesterålen og er utdannet fiskerikandidat ved Universitet i Tromsø. I fjor vår leverte hun sin masteroppgave; en omfattende analyse av den siste organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag, som havarerte høsten 2018.