– Jeg har alltid likt å jobbe, og jobbe mye, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Fiskeribladet.

Da Fiskeribladet intervjuer ministeren er han akkurat på vei ut av Stortinget, som hadde behandlet budsjettet til transportkomiteen. Fiskeriministeren var der ettersom han har ansvar for Kystverket, havner og farleder.

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
  • Født i 1966
  • Fiskeri- og havminister.
  • Nestleder i Arbeiderpartiet.
  • Gift, har tre barn.
  • Fra Lurøy i Nordland, hvor han tidligere også har vært ordfører.
  • Har bakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende.