Hun mener møringene kan flytte til Finnmark med båtene sine hvis store klimagassutslipp for å komme