– Hos oss skal alle kunne uttale seg om alt. Jeg vil si det er