For teknologileverandøren MMC First Process handler fiskehåndtering og transport om å behandle hver enkelt fisk på best mulig måte.

– Da må vi ta i bruk teknologi som gjør at det hver enkelt fisk ikke blir utsatt for unødvendig påvirkning, sier Børre Haanes Waagan som er salgssjef for landbasert oppdrett i MMC.

Salgssjefen var nylig på den internasjonale sjømatmessen i Barcelona. Messen var kjempebra med mange og svært gode møter, forteller Waagan i denne podkasten:

– Det som kommer ut av en slik messe ender ofte opp i en signatur, da.

MMC satser hardt mot landbasert oppdrett, og for selskapet er dette en vekstnæring på linje med brønnbåtnæringen.

Doblet omsetningen

MMC-konsernet er delt i avdelinger for både akvakultur og for fiskeri. På fiskerisiden har pelagiske mottaksanlegg vært det viktigste, mens det på oppdrettssiden skilles mellom utstyr om bord på brønnbåter – «rett og slett innmaten i brønnbåter» – og landbasert oppdrett, der selskapet er i ferd med å få et fotfeste. Et annet satsingsområde er alle lakseslakteriene og slaktebåtene for oppdrettsnæringen.

I 2021 doblet selskapet omsetningen, og øket antall ansatte fra 150 til 200. Brønnbåtnæringen er det desidert viktigste pådriveren for denne økningen, og selskapet stod rundt nyttår for leveranser av utstyr til rundt 80 prosent av alle nybygg.

– Og så begynner det virkelig å røre på seg i markedssegmentene under det.

Det er her landbasert oppdrett kommer inn i bildet.

Det er denne typen landbaserte anlegg MMC First Process nå sikter seg inn mot. Foto: MMC First Process

Verdens største landbaserte anlegg

En viktig kunde for MMCs landbasert-satsing er norske Atlantic Sapphire. Det børsnoterte selskapet er i ferd med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg i Homestead i Florida. Målet er å produsere 220.000 tonn sløyd laks innen 2031.

Folkene bak Atlantic Sapphire er gammelt bekjentskap for Waagan. Han trekker frem det positive i at gründerne er oppdrettere som vet hva de gjør. I 2021 signerte de kontrakt med MMC, og salgssjefen røper at denne kontrakten nylig er blitt «betraktelig utvidet», og noe selskapet allerede produserer på i dag. Denne leveransen omfatter nå komplett system for fiskehåndtering i gigantanlegget.

Anlegg til pelagisk industri er også viktig for MMC. Her fra en ny fabrikk hos Brødrene Sperre. Foto: MMC First Process

Også norske Salmon Evolution står på kundelisten. I mars satte selskapet ut 30 tonn smolt i anlegget i nytt anlegg i Indre Harøy i Møre og Romsdal, der MMC er involvert.

– Jeg hadde faktisk ikke trodd at det er mulig, det potensialet som ligger i næringen, sier Waagan.

Store ressurser på spill

Med stort potensial er det også store ressurser på spill. Om bord i en brønnbåt vil for eksempel vannstanden aldri senkes helt, mens skyveskott sikrer nok vann over fisken til at den ikke får panikk. MMC gjør det på samme måte på land, forteller Waagan.

– Da kommer fisken ut i andre enden like frisk som da den kom inn i systemet.

Under forflytning av fisk er det viktig at den ikke utsettes for luft. Waagan sier at denne tankegangen skiller seg veldig fra hvordan landanlegg drives i dag. Faren, mener han, er at metoder som fungerer på smolt tas i bruk. Disse metodene ikke er nemlig ikke tilpasset håndtering av stor fisk.

Børre Haanes Waagan er salgssjef for landbasert oppdrett i MMC First Process. Foto: MMC First Process

Arkimedes er ikke nok

For å sikre effektiv, men skånsom håndtering av fisken, har MMC kombinert den klassiske arkimedesskruen med en sugeside og en trykkside. Nyvinningen deres blir derfor langt mer effektiv enn Arkimedes' skruepumpe, og samtidig langt mer skånsom enn den tradisjonelle vakuumpumpen.

Waagan mener at den nye pumpen er «et helt, helt suverent produkt som ikke kan sammenlignes med noe annet på markedet». Slike konsepter og produkter utvikles alltid i samarbeid med kundene, om det er oppdrett eller fiskeri. Han mener at begge næringer har mye til felles.

En skånsom rid-pumpe fra MMC First Process under testing ved Pelagia Måløy. Foto: Kjersti Kvile

– Trivelige folk begge steder, som gleder seg over samme ting, og fortviler over mye av det samme.

Han merker seg at kundene blir stadig mer profesjonelle, og at det kreves stadig mer dokumentasjon og kompetanse.

Må dokumentere

– Vi kan ikke lenger bare si at «dette her er en fantastisk pumpe», vi må dokumentere hva vi legger i det.

Det betyr at bak hver nyvinning er det et omfattende system av sensorfisk, av blodprøver for oksygenmetning og kortisol, og måling av pH-verdier i muskler. For en gryende oppdrettsnæring på land er det store verdier i spill.

– Et landbasert anlegg er som et hotell, illustrerer Waagan.

Det innebærer at den store investeringen bør være sikret fullt belegg – fulle rom, om man vil – hele tiden.

– Hvis ikke oppdretter er i stand til å flytte fisken mellom tankene uten å skade den, så vil ikke han kunne klare å utnytte produksjonskapasiteten som han eller hun har investert i.

Hør mer om skånsom fiskebehandling ved å klikke deg inn på spilleren øverst i saken. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: