NCE Seafood Innovation-klyngen samler en lang rekke av de viktigste aktørene og konkurrentene fra havbruksnæringen, fra forskning og fra utdanning og finans. Utvikling og samarbeid er viktige stikkord når sjømatnæringen ruster seg mot fremtiden.

– Samarbeidet er utrolig givende og inspirerende, sier Stangeland i denne podkasten:

Nina Stangeland tok over som klyngeleder i 2019, og forteller i podkasten om hvordan hun opplever å stå midt i knutepunktet mellom industri, utdanning og forskning, entreprenørselskap og investorer, i tillegg til offentlige satsinger.

Vekst i kriseår

Arbeidet på tvers er en del av forklaringen på hvorfor klyngen i koronaåret 2020 opplevde vekst snarere enn stagnasjon.

– Det handler litt om utviklingen av klyngen, også i antall. Men vi har også jobbet mer i prosjekter, som har økt i aktivitet.

Det snakkes om en fem- og seksdobling innen sjømatnæringen. Stangeland mener det står helt sentralt å få ned dødeligheten og samtidig få friskere fisk.

Data fra 4000 merder

I de seks årene klyngen har eksistert, har partene særlig jobbet mot utdanningsinstitusjonene, for at næringen skal kunne bestille den kompetansen de trenger i fremtiden.

– I tillegg har vi jobbet mye med innovasjon. Det som kanskje er mest kjent er digitaliseringsprosjektet Aquacloud.

Aquacloud startet for å bruke «big data» og kunstig intelligens til å predikere lusepåslag ved hjelp av innsamling av data på tvers av oppdrettsselskap. Siden har Aquacloud vokst.

I dag har man mottatt data fra rundt 4000 merder. Det sikrer standardisert innsikt i viktige data. Over sommeren lover Stangeland nye datasett på både miljø og fiskehelse.

Bro mellom fiskeri, havbruk og landbruk

Med store, børsnoterte selskap i klyngen betyr det en balansegang mellom stordata og delt kunnskap.

– Det som er viktig at du klarer å lage en sikker struktur for dem som faktisk eier dataene.

Andre prosjekter bygger bro mellom fiskeri, havbruk og landbruk, og du kan høre mer om det i podkasten ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: