Kathleen Offmann Mathisen er HR-sjef i Grieg Seafood, og har bakgrunn fra oljeindustrien, som i likhet med fiskerinæringen også har en mannsdominert fortid. Under Sjømatpulsen denne uken fortalte hun at de opplevde en dominoeffekt da kvinner endelig gjorde sitt inntog offshore. Ikke bare fulgte flere kvinner etter, men miljøet fikk også et oppsving.

– Vi kunne ikke ha kvinner om bord, for vi hadde jo ikke egne toaletter til dem. Det var mange I-landsproblem, blant annet at de brukte parfyme. Så det var hele tiden mange ting som gjorde at man ikke kunne ha kvinner om bord, sier hun i denne podkasten:

Mathisen var på scenen sammen med salgsansvarlig Monica Langeland i Egersund trål og styreleder Lars Ove Stenevik i Norges Sildesalgslag.

Trakassering og sexpress

I lys av den siste tidens avsløringer av trakassering og ukultur, står spørsmålet om kvinner kan vegre seg for å gå inn i en næring med et frynsete rykte. Panelet i Sjømatpulsen delte både positive og negative erfaringer. Lars Ove Stenevik fortalte om en bransje som er kommet langt siden han selv startet som skipper på 1980-tallet.

– Da var det nytt mannskap hver sesong, og det var mye alkohol under landligge, sier han.

Monica Langeland er salgsansvarlig i Egersund trål, og understreker at alt ikke er svart-hvitt i fiskerinæringen. Foto: Ketil Svendsen

I dag er mannskapene langt mer stabile, og ikke minst er det langt lettere å holde kontakt med dem der hjemme. Der mannskapet stod i kø på kaien for å ringe hjem en gang i uken, sier dagens ansatte god natt til ungene på Messenger hver kveld. Stenevik tror det er lettere å bevare gode holdninger under ordnede forhold.

Monica Langeland, som har 15 år bak seg i fiskeriene, mener at debatten er blitt veldig «svart-hvitt», og at bildet må nyanseres.

De aller, aller fleste folkene er bra

– Jeg mener at de aller, aller fleste folkene er bra, men at det selvfølgelig er noen holdninger må det tas tak i, sier Langland.

Hun anbefaler kvinner å søke seg til næringen.

– Jo flere kvinner det blir, jo bedre blir det.

I Sildelagets styre er det én kvinne. Stenevik forklarte dette med at det er få kvinnelige medlemmer å hente kandidater fra. Han var samtidig positiv til flere kvinner i næringen, noe som i sin tur ville bidra til å øke antallet valgbare kvinner. Han ble også utfordret av Mathisen, som foreslo å utvide styret, fremfor å kvotere inn kvinner.

Hele debatten kan du høre på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: