Høyere kvinneandel i styrene hadde liten effekt for andelen kvinner i bedriftene

Holder det å rekruttere kvinner i de få toppstillingene, eller må det andre tiltak til for å få kvinner inn i mannsdominerte yrker?

Sissel Jensen er professor ved NHH, og sier at evalueringen av loven om kjønnskvotering viser tilnærmet null effekt.
Sissel Jensen er professor ved NHH, og sier at evalueringen av loven om kjønnskvotering viser tilnærmet null effekt.Foto: Eivind Senneset
Publisert 5. November 2021, kl. 04.00Oppdatert 5. November 2021, kl. 06.41