Råfisklaget ga dem tilgivelse for to tonn med snegl de hadde plukket, men krevde at de registrerte seg som fiskere.