– Jeg og en kollega av meg malte husene samtidig en sommer, og funderte litt rundt hvordan vi kunne gjøre oppgaven enklere.

Det har de nok ikke være alene om, men både Sindre Rongved Hansen og kollegaen hadde bakgrunn fra oljenæringen, og så potensial i både å gjøre arbeidet både enklere og langt tryggere.

Robot som går på veggene

Trygt arbeid på høye fasader gir nemlig store riggkostnader i form av stillas. I denne podkasten kan du høre gründeren selv fortelle om veien fra idé til en robust robot som bokstavelig talt går på veggene:

En sambygding med erfaring fra oppdrett mente konseptet kunne overføres til en annen, og kjøpesterk kundegruppe, nemlig havbruksnæringen. Der finnes det allerede et stort utvalg av vaskeroboter, både til stålkar og til merder i havet. Noen av robotene gjør bruk av magnetisme på stål, mens andre er avhengige av sjø eller vannfylte kar.

– Det som skiller oss ut er at vi kan rengjøre kar som er tomme, siden vi har en robot som vi får til å henge på en såpeglatt vegg.

Easyx sin vaskerobot kan klatre rett opp betongvegger. Hemmeligheten ligger i undertrykk. Foto: Easyx
Store kar skal ikke være et problem for Easyx sin robot. Foto: Easyx

HMS og kostnadsbesparende arbeid

Tradisjonelt har denne typen renseoperasjoner blitt gjort med høytrykksspyler, med sterke kjemikalier, og med bruk av stillaser etter hvert som karene har vokst seg store og utfordrende.

– Noen er faktisk oppe 10 meters høyde, med samlet areal på 1600 kvadratmeter, utdyper Rongved.

– Hvordan henger den egentlig på veggen?

– Det er en undertrykksteknologi vi har utviklet, sier han kryptisk.

Vaskeroboten beveger seg på overflaten på to larveføtter av gummi. Selve vaskejobben gjøres med skumlegging og høytrykksspyling.

– Høytrykk? Blåser det ikke roboten bort fra veggen?

– Nei, og vi kan faktisk ha med last på 250 kilo!

Rongved forteller at tilbakemeldingene fra næringen er positiv, også fra pilotkundene de har brukt i utviklingsfasen.

Høytrykk og skumlegging er arbeidsoppgavene i denne omgangen. Foto: Easyx

Klar med fungerende prototyp

Nå står altså prototypen klar, og neste steg er å gjøre produktet klart, både for videre produksjon og ikke minst kommersielt lekker for det han håper er et sultent marked. Det betyr et halvt år med videreutvikling, dokumentasjon og videre forskning på blant annet materialkvalitet. Prototypen er én meter bred, og gründeren ønsker også å lage en enda større og mer effektiv vaskerobot.

I dag teller oppstartsselskapet fem hoder, med fire ingeniører i tillegg til sambygdingen som i sin tid koblet idéen opp mot havbruksnæringen. Rongved røper at de ønsker å bruke oppdrett som et utgangspunkt for videre satsing mot andre, potensielle bransjer.

Underveis i prosessen har de fått drahjelp fra Innovasjon Norge, og håper nå på videre dytt gjennom villige investorer.

– Foreløpig har det være de berømmelige tre f-ene; family, friends and fools, ler gründeren.

– Hvor er dere om fem år?

– Vel, vi får håpe at vi har mellom 50 til 100 ansatte!

Bilde fra testing av Easyx. Foto: Easyx