I en virkelighet som preges av både pandemi, klimakrise og en pågående valgkamp, er det ofte forskerne som får blikket rettet mot seg. Men hvilke forventninger har en forsker til politikerne etter valget?

– Forskning og utdannelse er veldig viktig for å kunne løse mange av klimaspørsmålene vi står overfor nå. Tankene rundt dette grønne skiftet som det snakkes veldig varmt om, er jo også stort blant oss som driver med forskning og utvikling, sier Roger B. Larsen, som er førsteamanuens ved Universitetet i Tromsø i denne podkasten:

Bedre rammebetingelser også til studenter

For å kunne levere, mener Larsen at både studenter og institutt må få enda bedre økonomiske rammebetingelser. Han tror at norske forskere har hatt veldig gode betingelser gjennom veldig mange år, hvis man sammenligner med mange andre land.

– Men ting kan bli bedre, og vi har alltid en ambisjon om være i en ledende posisjon, og være i forkant av utviklingen.

Dette er et tankesett han gjerne ser videreført og videreutviklet. For eksempel ønsker forskeren at studenter i langt større grad kommer seg ut på havet, og tar forskningen og læringen nærmere naturens pensum. Det krever imidlertid mer enn dagens flåte kan levere.

– Vi har veldig store forhåpninger til den nye regjeringen som eventuelt kommer, sier Larsen som tror en rød–grønn koalisjon er det beste for å følge opp det grønne skiftet.

Fra svart olje til grønn næring

Larsen synes det blir spennende å se hvordan den nye regjeringen skal takle skiftet fra en oljenæring som har gitt landet mange muligheter, til å være ledende på grønn omstilling globalt.

– Jeg har en følelse av at den rød-grønne siden har hatt et større fokus på forskning utdannelse enn den andre siden, sier forskeren, som legger til at dagens høyretunge regjering for all del har gitt forskningen gode muligheter.

– Men hva stemmer den typiske forskeren?

Larsen parerer med å trekke frem Tromsø universitets forhistorie som «det røde universitet». Dagens virkelighet er imidlertid ikke som på 1970-tallet.

Miljø og vindkraft

– I dag tror jeg at det er nokså likt fordelt mellom hvordan folk stemmer. Kanskje mer sentrumsorientert. For min egen del heller jeg nok mer mot rød–grønne alternativ. Fordi miljøspørsmålene veier veldig tungt.

Tekfisk har imidlertid ikke bare snakket politikk med forskeren. I podkasten kan du høre mer om hvor viktig bærekraft er for både forskere, fiskerier og en oppdrettsnæring som skal mangedobles de neste årene. Du får høre om plastproblemet, og om hvordan Larsen, som er gammel fisker, deler kystfiskernes bekymringer. Ikke minst for havbasert vindkraft.

Hvis du lurer på hvor vindkraft burde være, er det bare å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: