Politiske kontroverser tror ikke forskeren at vi kommer utenom.

– Fiskerinæringen alene kommer ikke klare å gi lys i husan. Da trenger du andre næringer i tillegg. Du trenger for eksempel en oppegående oppdrettsnæring, som nå både i volum og i hvert fall i verdi er betydelig større enn hvitfisknæringen. Du vil trenge en turistfiskenæring, du vil trenge andre alternative industriformer.

Hør mer fra Edgar Henriksen, og om hvorfor journalister bør være bedre utdannet, i denne podkasten. Det er journalist Kjersti Kvile som intervjuer:

Henriksen illustrerer det med Berlevåg, som har en hydrogenfabrikk som henter strøm fra vindmøller. Også kvalitet er et viktig ledd, og han bruker faktisk ordet «roadkill» om fisk som kommer om bord i hastigheter som ikke gir rom for skånsom håndtering.

Kontrovers og upopulære tiltak

– En god del av den fisken som kommer på land ser ikke ut. Det kan ikke sjømatnasjonen Norge være bekjent av.

Og løsningen? Henriksen peker igjen på kontroverser og upopulære tiltak.

– Da kan man for eksempel forsterke ferskfiskordningen. Man kan periodisere. Man kan sette sterke krav til fiskeren at garna får ikke stå lenger enn fire timer. Lina får ikke stå lenger enn 24 timer og snurrevadhalene får ikke lov til å være større enn 10 tonn på torsk for eksempel og 5 tonn på hysa.

Verden går videre, summerer han opp. Den kretser heller ikke rundt fiskeren lenger.

– Det er ikke noen fattigslig stakkar lenger. Heldigvis. Men samtidig har du da hatt en konsentrasjon av makt som kanskje ikke lenger finnes. Som var historisk riktig, men som man kanskje må se på nytt igjen.

Virkemiddel fremfor mål

Fremover håper pensjonisten å se en fiskeripolitikk som heller har struktur som virkemiddel og ikke som mål. Det er godt nytt for sysselsetting og bosetting, og kanskje litt mindre gode nyheter for å gjøre fisket mer effektivt for de få.

– Ønsket er jo at fiskerinæringen, at flåten skal være eid av selveiende fiskere og at den skal drives over hele landet

Hør mer om dette ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: