– Vi trenger alle oss tre, hvis vi skal få pushet gjennom positive endringer i havbruksnæringen, altså hvis vi skal få elektrifisert en større andel av norsk lakseproduksjon, supplerer Benjamin Strandquist, seniorrådgiver i miljøstiftelsen Bellona i ukens podkast.

Han og samarbeidspartnerne Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore og salgsspesialist Lars Wasa Andersen i teknologiutviklingsselskapet ABB var samlet under årets Aquanor-messe i Trondheim.

– Det har nok kostet oss noen millioner, forteller Økland i denne podkasten:

Strandquist beskriver prosjektet som en døråpner og en viktig inspirasjon for resten av oppdrettsbransjen. Og at dette ble mulig på grunn av Bremnes Seashores fremoverlente satsing, en teknologileverandør som evner å levere og en miljøorganisasjon som snakker myndighetenes språk

Åpnet av Erna Solberg

At Bremnes er i forkant av utviklingen, hersker det liten tvil om. Det er ett år siden utviklingssjef Simon Nesse Økland og kollegene åpnet verdens første helelektriske oppdrettslokalitet. Loddetå-anlegget i Sveio er et samarbeid som nettopp ble initiert av ABB og Bellona.

I takt og tone med både digitaliseringen og pandemien ble anlegget fjernåpnet av statsminister Erna Solberg.

– Bellona, ABB og Bremnes Seashore har gjennom samarbeidet på Loddetå laget et forbilde for resten av næringen, sa hun da.

Her forbereder journalist Kjersti Kvile innspillingen av podkast. Utviklingssjef Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore med ryggen til, og seniorrådgiver Benjamin Strandquist fra Bellona med mobilt overblikk. Foto: Lena Knutli
Salgsspesialist Lars Wasa Andersen i ABB (t.v.), utviklingssjef Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore og seniorrådgiver Benjamin Strandquist fra Bellona snakker blant annet om elektrifisering av arbeidsbåter, konvertering av eldre fartøy. Foto: Lena Knutli

Det du ikke hører

– Hvordan ser det ut på Loddetå?

– Loddetå se ut som de fleste oppdrettslokaliteter. Den store forskjellen er egentlig hva du hører og hva du ikke hører, svarer Økland.

Helelektrifisering betyr nemlig fravær av støyende generatorer og arbeidsbåter på diesel.

Oppdretteren forteller om batteridrevet arbeidsbåt, og om kabling med strøm og fiber – ikke bare til fôrflåten, men også ut på merdene.

– Sånn at båtene som kommer der kan lade eller koble på utstyr som går på strøm.

Bremnes Seashore ønsker å være fremst i den teknologiske utviklingen, og er opptatt av klima sier Økland.

– Vi ble utfordret, og dette passet bra.

Gjør opp status

Samarbeidet mellom teknologileverandøren ABB og miljøorganisasjonen Bellona dreide seg i 2018 om en rapport, som nettopp så på mulighetene for å elektrifisere oppdrettsanleggene langs kysten, forteller Lars Wasa Andersen.

Han trekker frem et langt lavere servicenivå på elektrisk utstyr, som en ekstra bonus når både klimaregnskap og støy er gjort opp for. ABB har bidratt tungt, både med kompetanse og utstyr for å muliggjøre et effektivt og ikke minst trygt teknologiskifte.

– Viktig med jordfeilbrytere og masse andre tekniske ting for å gjøre det sikkert.

– Heter det ikke sjøfeil? undrer Strandquist spøkefullt.

Duoen er for tiden aktuell med en studie som skal gjøre opp status for elektrifiseringen i næringen.

Salgsspesialist Lars Wasa Andersen i ABB tror mye kan oppnås ved bruk av allerede eksisterende teknologi. Foto: Lena Knutli

Kostnaden vil gå ned

Bellonas representant tror at kostnadsnivået for denne typen omlegginger vil gå drastisk ned når myndighetene har lagt føringer for krav om kutt, og nye kunder strømmer til.

– Så får man gjennom en endring som nok ville skjedd uansett, for det gir veldig mening i å drive alt på strøm. Men det tar veldig lang tid uten at noen er med å drive utviklingen videre, sier Strandquist.

Økland ser at det på sikt vil lønne seg, selv for et prototyp-prosjekt som Loddetå.

Neste anlegg håper han blir ved Bømlo videregående skole, der Bremnes Seashore er blitt samarbeidsparter for en skolelokalitet.

Andersen i ABB har også stor tro på å dele mer kunnskap, slik at utviklingen kan gå enda fortere. Skiftet er likevel innenfor rekkevidde med eksisterende teknologi, tror han.

– Per i dag har vi ikke sett at det trengs noen ny teknologi, selv om det kan hende noe av dagens teknologi burde forbedres.

Må ha kapasitet i nettet

– Vi må kutte de utslippene vi kan kutte, og her har vi en case der det er teknologi tilgjengelig, og vi kan gjøre det i Norge og lokalt, sier Andersen.

Og det som er det aller viktigste for å kunne gjennomføre helelektrifisering?

– En må ha nettkapasitet! Det er viktig for å sikre at en får strømmen ut til anlegget, sier Økland.

– Ta kontakt med nettselskapet så fort som mulig, oppfordrer Strandquist.

Men klikk deg først inn på spilleren over! Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: