Molde-bedriften har stått sentralt i dieseleventyret siden fiskeflåten låret seilene på starten av 1900-tallet. I starten med produksjon av både motor og propeller, i dag med fremdrift og propeller, gir, thrustere og intelligent, dynamisk posisjonering.

– Vi har hele pakken som får båten til å bevege seg, sier Asmund Sætre, konserndirektør for forretningsutvikling i denne podkasten:

Ulike behov

Der et slikt utsagn tidligere ville gitt et indre bilde av et mekanisk verksted med hyllevare, betyr det hos dagens Brunvoll et stort ingeniørmiljø som samarbeider med både klynger og forskningsinstitusjoner. Optimalisering er ett stikkord, bærekraft et annet.

– Noen fartøygrupper jobber rolig, og har behov for å jobbe på dynamisk posisjonering, slik som i oppdrett. For andre grupper er det viktigere med energieffektiv fremdrift.

Automatisering og robotisering er viktig for å kunne ha produksjon i Norge. Her er en robot i sving med sveising av tunnel for tunnelthruster ved fabrikken i Molde. Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Raskt stigende trend

Brunvoll leverer til alle. Det inkluderer offshore, handelsfartøy, transportskip, fiskeri og oppdrett. Sætre forteller at selskapet er opptatt av bærekraft, og at han håper teknologien kan gi kundegruppene både mindre utslipp og ikke minst mindre forbruk.

– Hva som er den mest optimale energibesparende løsningen er veldig sentralt for mange. Jeg tror vi kommer til å se en trend fremover som er raskt stigende. Jeg håper i hvert fall det!

For både fiskeri og havbruk er det fremdeles tradisjonell propell som driver fartøyene. Andre segmenter kan dra nytte av thrustere også til fremdrift. Nå er Brunvoll på vei med to helelektriske arbeidsfartøy for oppdrettsnæringen og et fullelektrisk passasjerfartøy.

– Det er interessant å se at det går an å få batteripakker som gjør at det er en reell løsning for fartøy.

Tunnelthrustere ferdig oppsatt, testet og klar for sending til kunde. Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Made in Norway

En del av selskapets filosofi innebærer å være selvhjulpen. Det betyr at det meste gjøres i Molde, Volda, Telemark og andre steder innenlands.

– Vi produserer lokalt. Made in Norway, i motsetning til mange andre, forteller Sætre.

Selv om mindre arbeidsbåter er på vei, er det på de store fartøyene selskapet virkelig har satt navn på mye om bord.

– Fra propell til det elektriske og brostyring og ned til thrustere.

Det innebærer også dynamisk posisjonering, og Brunvoll er svanger med en egen løsning for det. Sætra forteller også om et annet prosjekt, Sea-Ops, som aktivt bruker dynamisk posisjonering i linefisket. Da følger fartøyet en forhåndsdefinert kurs, med jevn fart også under opptak av linen.

– En form for autopilot og cruisekontroll!

Klikker du deg inn på spilleren over, kan du høre mer om det som driver næring og fartøy. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her kan du se en liten smakebit fra fabrikken:

Her finner du noen av våre nyeste episoder:

Dagens løsninger innebærer både datastyring, navigasjon og miljøoptimalisering. Foto: Brunvoll
Det er langt fra starten, med enkle dieselmotorer. Foto: Brunvoll