I denne Sjømatpulsen live fra årets Lofotfishing leder nemlig nyhetsredaktør Camilla Aadland politisk debatt mellom fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, Karianne Braathen som er Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson og Guri Hjallen Eriksen, forsker i Salt.

Bakke-Jensen forteller hvordan det jobbes med å gjøre lovgivingen og lovene teknologinøytrale, noe du kan høre mer om i denne podkasten:

Ikke for mye fomling

– Det skal ikke være for mye fomling å få rapportere når man går fra kai. Det skal være lett å se hvilke rettigheter man har, hvor stor kvote man har.

Det krever et lovverk og et regelverk i bunnen som lar seg digitalisere.

– En enkel huskeregel er når at noe er gitt ved skjønn og en har beregnet sånn cirka hvor mye en skal få, så er det en faktor som kan være vanskelig å digitalisere.

Akkurat nå ser Fiskeridirektoratet «i bunnen» for hvordan kvotene er satt sammen, røper direktøren som har vært i embetet i fire måneder.

– Fantastisk artig. Deilig å være tilbake til å jobbe med noe så håndfast og fargerikt som sjømat igjen.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jenssen fortalte om utfordringene med digitalisering og skjønn. Her flankert av Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Karianne Bråthen. Foto: Silje Helene Nilsen

Uklare rammer

Forsker Eriksen har på sin side vært fire år inne i det hun kaller en «doktorgradsboble», og i innspurten på en doktorgrad på fiskeriregulering. Hun registrerer at den forrige kvotemeldingen ikke var bredt forankret i næringen, og setter arbeidet med ny kvotemelding i sammenheng. Hun ønsker å løfte opp de større, prinsipielle momentene.

– Hva er lovverket vi har, og hva slags mål har lovgivning? Det er veldig vagt og uklart.

Hun tror at mye av kystflåtens utfordringer ligger i mandatet fiskeripolitikerne har ut fra de overordnete rammene.

– Det er jo en utfordring når politikerne setter mål som til dels er brede og vage, og så skal de utfylle dem og lage innhold i de. Hvilken kunnskap skal de bygge på? Hva slags hensyn skal tas?

Blir generalister

Karianne Braathen forteller at hun i hennes rolle i næringskomiteen opplever å bli «litt generalist», med kunnskap både om landbruk og fiskeri, om gründervirksomhet, teknologibedrifter og helsenæringer. Hun er tidligere ordfører i Øksnes kommune, og kom tett på næringen gjennom det.

– Det er mye å sette seg inn i. Det viktigste er å få snakke litt med de som har skoen på og som vet hva som er utfordringen, sånn at vi kan omgjøre det til politikk.

Sjømatpulsen i Svolvær samlet interesserte tilhørere og engasjerte debattanter. Foto: Silje Helene Nilsen

Hør politikere og forskere snakke mer om klima, om rammebetingelser og om lovverket ved å klikke deg inn på spilleren øverst i saken. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

I den forrige podkastinnspillingen ledet Kjersti Sandvik en debatt mellom administrerende direktør i Norfra Bjørg Nøstvold, Petter Myklebust som er nestleder i Kystfiskarlaget i tillegg til Audun Iversen, forsker i Nofima. Tema var nettopp fiskernes ønske om mer forutsigbarhet. Den finner du også der du finner podkastene våre.

Her finner du noen av våre nyeste episoder:

Fiskeren etterlyser mer forutsigbarhet

Han har ansvaret for verdens første fullskalatunnel for skip.

FNs klimarapport er mørk og ubehagelig lesning. Hun har vært med å lage den.

Han forsker på hvordan havbruk påvirker den sårbare kysttorsken

Hva har skjedd siden sildas glansdager?

Blir du lett uvel når bølgene herjer? Slik kan du unngå sjøsyke