Tekfisk møter forskeren i hagen hans på Tåsen i Oslo. Og derfra ser Arne Melchior ut på en verden i brytning.

– Vi får håpe det faller på plass, sier han i denne ukens podkast:

Melchior er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og forteller om et sømløst Europa som er kommet i spill.

– Når en trailer med fisk passerer gjennom Europa, er det sømløst, fordi førerkortene, bilreglene og bestemmelsene om fisken og alt er felles. Og brexit bryter jo med det, sier han.

Halvannen milliard

I begynnelsen av juni sikret norske myndigheter en handelsavtale med britene.

Arne Melchior har tidligere snakket om at norsk eksport ville økt med halvannen milliard kroner om tollen ble fjernet for sjømat. Regnestykket baserer seg på et nylig internasjonalt forskningsarbeid som tallfestet prisfølsomhet for en lang rekke varer.

– En stor del av eksporten er havbruk, og den har lav toll i snitt. På den andre enden av skalaen har du bearbeidet fisk og skalldyr som har ganske høy toll. Og for de to gruppene kunne fjerning av toll betydd en betydelig økning av eksporten, sier forskerne.

– Er det en god eller dårlig avtale?

– Det er en god avtale i den forstand at den sikrer handelen. Og det er en dårligere avtale i den forstand at du får veterinærkontrollen, som utgjør en ny usikkerhet.

Handelsavtalen med Storbritannia
  • Før brexit hadde Norge gjennom EØS-avtalen fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer inn til Storbritannia.
  • 4. juni inngikk Norge og Storbritannia en handelsavtale.
  • Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen, ifølge regjeringen.
  • Tollen på fryste, pillede reker skal blant annet trappes ned til 0 innen 2023.
  • Fryst filet av torsk kan eksporteres tollfritt innenfor en kvote på 4000 tonn.
  • Samtidig gjelder ikke veterinæravtalen lenger mellom de to landene. Dette utgjør en usikkerhet.

Grums må fjernes

De siste fem årene har verdenshandelen vært preget av polarisering og konflikter samtidig som veksten i antall handelsavtaler har krympet. Blant annet på grunn av brexit og på grunn av Trumps inntreden i Det hvite hus.

– Vi må få igjen pusten etter at Biden ble valgt. Du må få fjernet litt av grumset etter Trump. Og amerikanerne jobber jo med saken, sier Melchior.

Klima og menneskerettigheter vil gjøre at handelspolitikken blir mindre teknisk og økonomisk fremover, tror han.

Bearbeiding er ingen religion

Forskeren skal i gang med et nytt forskningsprosjekt der han blant annet skal se på bearbeiding av fisk.

– Det er litt dårlig belyst hva som egentlig er potensialet for bearbeiding i Norge, mener Melchior.

Kan Norge ta markedet tilbake fra Polen? Det har han ikke så stor tro på. Derimot så kan Norge eksportere mer.

– Jeg tenker det at det er ikke noen religion at man skal bearbeide fisken i Norge. Det er spørsmål om hva som er lønnsomt for Norge og hva man kan få til gitt teknologi og markedsmuligheter.

Og man trenger ikke bare å tenke at sjømaten skal spises.

– Du kan tenke organiske kjemikalier til bruk i farmasøytisk industri og andre anvendelser. Det er mange muligheter for bearbeiding som ikke er å pakke fileten i cellofan til Carrefour.

Hør mer om det og om 1960-tallets krig om fiskeboller ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: