Perlon AS

Fiskebåtreder Marius Ytterstad i Lødingen, har startet et nytt aksjeselskap som skal erverve, utvikle og forvalte investeringer i næringsvirksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Marius Ytterstad, mens styremedlem er Stine Ytterstad.

Polarlosen AS

I Longyearbyen på Svalbard er det startet et nytt aksjeselskap som skal transportere, guide eller lede personer eller gods i nordlige, arktiske eller polare strøk til lands og til vanns. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Jokob Rognlie Roko.