Troms politidistrikt siktet en fisker i slutten av 30-årene for overtredelse av havressursloven og høstingsforskriften. Han skal ha overtrådt bestemmelsen om at teiner som er satt ut til fangst av sjøkreps, kongekrabbe, taskekrabbe og annen krabbe unntatt snøkrabbe, skal ha rømningshull med råtnetråd.

Han godtok ikke boten og beslaget og gikk til retten for å få det opphevet. Det sa Nord-Troms og Senja tingrett nei til.

Fiskeridirektoratet tok beslag

Torsdag 18. mai var mannen skipper på sitt registrerte fiskefartøy, og satte da ut seks kongekrabbeteiner uten rømningshull i Balsfjorden i Tromsø.