Williksen Kapital AS

Fiskeri- og havbruksfamilien Williksen i Rørvik har startet det nye aksjeselskapet med formål å investere i andre selskap. Aksjekapitalen er på en million kroner. Daglig leder er Anders Øien Paulsen. Nils Martin Williksen er styrets leder. Nina Beate Williksen, Nils Andre Williksen og Magnus Øien Paulsen er styremedlemmer.

Williksen Fangst AS

Fiskeri- og havbruksfamilien Williksen i Rørvik har startet det nye aksjeselskapet med formål å investere i andre selskap. Aksjekapitalen er på to millioner kroner. Daglig leder er Nils Andre Williksen. Nils Martin Williksen er styrets leder. Nina Beate Williksen, Anders Øien Paulsen, Ståle Ramstad og Magnus Øien Paulsen er styremedlemmer.

Williksen Industri AS

Fiskeri- og havbruksfamilien Williksen i Rørvik har startet det nye aksjeselskapet med formål å investere i andre selskap. Aksjekapitalen er på en million kroner. Daglig leder er Nils Andre Williksen. Nils Martin Williksen er styrets leder. Nina Beate Williksen, Ståle Ramstad og Magnus Øien Paulsen er styremedlemmer.