Fiskeren er to ganger tidligere dømt for seksuallovbrudd og retten mener det er stor gjentagelsesfare. Tross det ble han i Nord-Troms og Senja tingrett bare varetektsfengslet frem til han skulle mønstre på en fiskebåt 2. februar.

Påtalemyndigheten anket og fikk Hålogaland lagmannsrett med på å holde ham fengslet til i dag 6. februar. En anke til Høyesterett førte ikke frem.

Nå har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet at mannen varetektsfengsles frem til rettssaken mot ham starter 20. mars, ifølge mannens forvarer advokat Bjørn Andre Gulstad.