Manglende regnskap for 2020 er årsaken til at Brønnøysundregistrene nå har varslet sjømatselskapet om tvangsoppløsning. Selskapet har adresse i Snartemo i Hægebostad, og har fått frist til 10. juni om å levere årsregnskap. Dersom det ikke er på plass innen fristen, blir tingretten varslet om tvangsoppløsning.

Håndverkstradisjoner

Lygna Sjømat har som forretningsidé å forsyne kunder med laks videreforedlet etter gamle håndverkstradisjoner. Hovedproduktene er røkt og gravet laks produsert med høy kvalitet i alle ledd og solgt under merkenavnet Lygna – Salmon tradition, ifølge hjemmesiden.