Brønnøysundregistrene har varslet tvangsoppløsning av Nordkapp Fiskeriselskap AS i Nordvågen i Nordkapp. Selskapet har ikke levert regnskap for 2020.

Dersom ikke selskapet leverer komplett årsregnskap innen 10. juni vil regnskapsregisteret varsle tingretten om at selskapet skal tvangsoppløses uten ytterligere varsel. Selskapet ble stiftet i juni 2016 med 40.000 kroner i aksjekapital.

Økte inntekter

I siste årsregnskap som er levert for 2019, var fiskeriinntektene på vel 2,6 millioner kroner, mot 840.000 kroner året før.