Fiskeribladet har sett på regnskapstallene fra 2022 til 18 fiskeindustribedrifter og -mottak i Lofoten, og på Værøy og Røst. Ingen av dem er eid av Myre fiskemottak, Jangaard Export, Lerøy Seafood Group eller Nergård-konsernet. Alle selskapene vi har vurdert hadde mer enn 50 millioner i omsetning, og felles for mange av dem er svake resultater. Flere havner enten i null eller i minus. Røst Sjømat, Glea, J.M Langaas, Brødrene Andreassen har gode plusstall. Sufi hadde beste tall av dem alle.