Verdien falt med åtte millioner kroner, eller tre prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Årets torskekvote er på laveste nivå siden 2008. Havforskerne har varslet at kvotene skal enda mer ned, før de forhåpentligvis stabiliserer seg.

Med lavere kvoter falt landingene av fersk torsk i januar med rundt 17 prosent, ifølge en pressemelding fra Norges sjømatråd.

– Dette har gitt utslag i lavere eksportvolum på villfanget fersk torsk, som falt 21 prosent i januar, til totalt 2455 tonn. Eksportverdien var på 170 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

De største markedene for fersk torsk i januar, var Danmark, Spania og Nederland.

God start på sjømateksport

Høye laksepriser og svak krone sikret solid sjømateksport i januar. Denne måneden eksporterte Norge sjømat for 13,3 milliarder kroner. Det er en økning på 640 millioner kroner, eller fem prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det har vært en god start på sjømateksporten i 2024. Det skyldes i første rekke økte laksepriser. Sammen med en fortsatt svekket krone bidro det til at den totale eksportverdien ble rekordhøy i en januar-måned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Verdien av sjømateksporten har nå økt 35 måneder på rad. En av årsakene til det er den svake norske kronen.

Økning av oppdrettstorsk

Eksportvolumet av fersk oppdrettstorsk økte med 62 prosent, til totalt 1051 tonn og en verdi av 59 millioner kroner. Hele 26 prosent av eksportverdien av fersk torsk i januar var oppdrettstorsk.

– Mens transittlandet Danmark er største destinasjon for villfanget torsk, med over 80 prosent av eksportvolumet, er Spania største destinasjon for oppdrettstorsk. 40 prosent av volumet ender i dette markedet, sier Brækkan.

Eivind Hestvik Brækkan, analytiker i Norges sjømatråd. Foto: Norges Sjømatråd

Størst verdivekst til Spania

Spania er også landet med størst verdivekst i januar, med en økning i eksportverdi på 18 millioner kroner, eller 133 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 513 tonn, noe som er 136 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Solid økning for skreien

Selv om både landinger og eksportvolum av fersk torsk gikk ned i januar, var det en solid økning i volumet for skrei.

Norge eksporterte 601 tonn skrei til en verdi av 50 millioner kroner i januar. Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

– Hele 25 prosent av det totale eksportvolumet av fersk villfanget torsk var skrei i januar. Andelen skrei har aldri vært høyere i en enkeltmåned, sier sjømatanalytiker Brækkan.

Også for skreien var det Spania som hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 6 millioner kroner. Det er en økning fra 500.000 kroner i januar i fjor.

Verre for fryst torsk

For fryst torsk, har det imidlertid vært en tung start, ifølge Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 7480 tonn fryst torsk til en verdi av 364 millioner kroner i januar. Verdien falt med 78 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Volumet falt med fire prosent.

– Det var størst nedgang i eksporten av fryst filet til Storbritannia, noe som kan ha en sammenheng med at også landingene av fryst filet i januar var betydelig lavere enn januar 2023, sier Brækkan.

Kina, Storbritannia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i januar.

Nedgang for klippfisk

For klippfisk av torsk sank eksportvolumet 29 prosent til 1497 tonn, og en eksportverdi på 185 millioner kroner. Også for klippfisk av lange og brosme sank både eksportvolumet og eksportverdien i januar.

Norge eksporterte 9131 tonn klippfisk til en verdi av 524 millioner kroner i januar.

Verdien falt med 97 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Volumet falt med fem prosent.