Den svært betente familiekonflikten i «Malene S»-rederiet Skårungen II i Austevoll kan gå mot slutten. Tor Østervold og familiens selskap Solhaug II har fått endelig medhold i Nærings- og fiskeridepartementet, om endring i eiersammensetningen.

Det innebærer at Østervold-siden får beholde aksjemajoriteten og dermed kontrollen med verdier for opp mot 800 millioner kroner.

– Grunnlag for rettssak

Østervolds søster Malene Skår og hennes del av familien er lite fornøyd med avgjørelsen. De mener at departementet med sitt vedtak gir passive investorer makten, på bekostning av aktive fiskere, slik deltagerloven sier.