Det opplyses i en pressemelding fra selskapet mandag ettermiddag.

- Stranda Prolog var forberedt på fortsatt vekst og hadde en stor ordrereserve da Covid-19 rammet. Ordreinngangen var fortsatt god i starten av pandemien, men ble deretter svak. Med liten ordreinngang, store kostnadsøkninger på allerede inngåtte kontrakter, mangel på råvarer og arbeidskraft til å fullføre prosjektene, gikk dette etter hvert ut over lønnsomhet og likviditet, heter det i meldingen.

Det opplyses at det har vært vanskelig med tilgang på innsatsfaktorer.

Takker de ansatte

- Vi vil berømme de ansatte som har stått på gjennom denne vanskelige perioden, på anlegget i Kristiansund, i salgteam og ute på montasjer rundt omkring i verden. Uten deres fleksibilitet, innsats og kompetanse, hadde nok denne dagen kommet tidligere. Dessverre klarte vi ikke å komme i mål. Styret takker ydmykt for innsatsen, heter det i meldingen.

Det opplyses nå at styret håper at det er grunnlag for at hele eller deler av virksomheten skal starte opp igjen.

Stranda Proglog produserer ulikt utstyr blant annet til slakterier. Selskapet er kjent for Helixir-tanken, en metalltank som brukes til utblødning av fisk.

Administrerende direktør Klaus Hoseth og hans familie har vært eiere av selskapet som ble startet av hans far. I januar 2021 kjøpte imidlertid islandske Marel seg inn i selskapet med 40 prosent, og de to selskapene inngikk et strategisk samarbeid.

Stranda Prolog i Kristiansund produserer blant fiskepumper og fisketanker, solgt under navnet Helixir. Her måles og kuttes stålplater som skal inngå i en Helixir-tank. Foto: Anders H. Furuset

Nøkkeltall STRANDA PROLOG AS (tall i millioner kroner)
2021 2020 Endring
Inntekter 208,7 235,3 -11,3%
Driftsresultat -18,9 -7,4 -
Resultat før skatt -19,7 -9,3 -
Årsresultat -13,7 -6,7 -
Driftsmargin - - -
Egenkapital 53,8 23,1 132,9%
Totalbalanse 160,2 175,7 -8,8%
Langsiktig gjeld 5,2 34,9 -85,1%