– Jeg tror ikke folk skjønner hvor mye korrespondanse som skal til for å få enkelte saker i boks, sier båt- og kvotemegler Trond Kjønnøy i North Shipping til Fiskeribladet.

Om gjennomgangen
  • Fiskeribladet har tatt utgangspunkt i de selskapene som selv markedsfører at selger fiskebåter og kvoter.
  • Disse selskapene er enten registrert som skipsmegler eller rådgivningselskap.
  • Fiskeribladet kan ikke garantere at listen vi bruker dekker hele fiskekvote- og -båtsalgmarkedet.
  • Selskapet Solhaug Maritim er ikke med på listen ettersom det ble stiftet i regnskapsåret 2022.