Størselskapet Polarfisk er det eneste selskapet i Norge som har konsesjon for å drive med oppdrett av stør. Polarfisk planlegger å levere 10 tonn størkaviar årlig innen 2025. Nå