Politimesteren i Troms har siktet en tsjekkisk mann for å ha forsøkt å smugle ut 33,5 kilo fiskefilet. Det er brudd på innførsel- og utførselslov og forskrift om utførselskvote ved sportsfiske, for å ha ført ut av landet over 18 kilo fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilet.

Stoppet av tollere

Det var onsdag 12. april cirka klokken 15, at mannen ble stanset ved Helligskogen tollsted i Storfjord. Han utførte fra Norge til Finland 33,50 kilo fisk, til tross for at han som deltager på en turistfiskevirksomhet kan utføre maksimalt 18 kilo fisk. Det var 15,50 kg fisk over tillatt kvote.

Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten.

Fikk inndratt all fisk

Han ble ilagt en bot til statskassen på 11.100 kroner, eller 12 dager i fengsel om det ikke er mulig å kreve inn boten. Mannen fikk også inndratt all fisken på 33,5 kilo.

Vedtagelse av forelegget kan medføre bort- eller utvisning fra Norge. Vedtagelse kan også få konsekvenser for retten til permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Hvis forelegget ikke vedtas, vil saken bli sendt til retten. Boten kan da bli høyere og man kan dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige.