Gaia Salmon Holding AS

I Hemnes er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive rådgivning, teknologisk utvikling, produksjon og salg av utstyr for oppdrett av fisk, oppdrett av fisk i landbaserte anlegg samt alt som er naturlig i forbindelse med slike aktiviteter, selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Roald Dolmen. Styremedlemmer er Geir Skarstad, Hermod Holte Fledsberg, Ivar Strand og Bjarne Johan Bjørkan.

Langøylaks Holding 1 AS

I Austevoll er det startet et investeringsselskap som skal bistå, organisere og delta i drift av slike selskaper.