Nigardsøy AS

I Bremanger har styrets leder og daglig leder Ole Nigardsøy startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskebåter og alt som står i den forbindelse. Aksjeselskapet har 30.000 kroner i aksjekapital.

MS Mira AS

I Varangerbotn I Nesseby kommune har Lars Emil Sukuvara startet et fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske med egenbåt, utleie av arbeidskraft og båt, samt naturlig tilhørende formål. Sukuvara er daglig leder og styreleder i selskapet.

Elnesfisk AS

I Elnesvågen i Hustadvika er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Robert Elnes er daglig leder og styreleder, mens John Robert Elnes er styremedlem.

Hexagon Purus Maritime AS

I Ålesund er det stiftet et nytt aksjeselskap med 500.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal drive utvikling og salg av «clean energy» produkter og løsninger til maritime applikasjoner og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet kan investere i andre virksomheter. Styrets leder er Rolf Morten Lie Holum. Styremedlemmer er Martha Kold Bakkevig og Jørn Helge Dahl.