Drengen AS

I Vannareid i Karlsøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst. Aksjekapitalen er på 200.000 kroner. Kevin Sjåvik er daglig leder og styrets leder. Aina Johansen er varamedlem.

Fjordgård Fiskeriselskap AS

I Fjordgård i Senja er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskefartøy og delta i andre selskaper med økonomisk formål. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Trond Berntsen er styrets leder.

Mathias Boyne

I Kirkenes er det registrert et nytt enkeltpersonforetak som skal drive fiskeri, utleie av utstyr og bedriftstjenester.