Aquila Holding AS

I Bekkjarvik I Austevoll er det startet et nytt selskap som skal drive skipsfart, fiske og fangst. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Hallstein Olsen.

Erko Seifix AS

I Torangsvåg i Austevoll er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive transportoppdrag, service. Og vedlikeholdsoppdrag for selskaper innen havbruksnæringen og andre med maritim aktivitet. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Styrets leder er Endre Haugland og styremedlemmer er Edvard Bakke og Arne Bakke.

Steinsundholmen AS

I Bekkjarvik er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive skipsfart, fiske og fangst, og spedisjon, handel, agenturer og en rekke andre formål.