Fredriksen Fisk

I Sortland er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskebåt, fiskeri og salg av fangst til fiskemottak. Harald Fredriksen er innehaver og daglig leder i det nye enkeltpersonforetaket.

Nymoen Fisk

I Trondheim har innehaver og daglig leder Aleksander Fossli Nymoen startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiske og fangst.

Settnøy Jr. AS

I Rørvik i Nærøysund er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og annen fangst og delta i andre selskap. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Mathias Johan Settnøy og styremedlem er Svein Tore Valø.