KH Kystfiske AS

I Alta er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kommersielt fiske, salg og fisk, mannskapsutleie og annet som naturlig faller sammen med det. Knut Hjalmar Hansen er daglig leder og styrets leder. Styremedlem er Hans Petter Hansen.

JPS Kystfiske AS

I Maze i Kautokeino er det startet et aksjeselskap som skal drive fiske og fangst, samt annet som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Jan Petter Somby.