Fiskeribladet møtte mandag de tre entusiastiske kvinnene Monica Langeland, Kathleen Offman Mathisen og Mariann Frantsen i Bergen. De er veldig fornøyd med 300.000 kroner i tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet til likestillingsarbeid i sjømatbransjen. I tillegg vil de legge inn en egeninnsats på fritiden, beregnet til 200.000 kroner.

På nett om et par uker

Allerede denne uken skal det nystartede aksjeselskapet Havets Verdiskapere være på sosiale medier og i løpet av et par uker skal nettsiden om likestilling, seksuell trakassering, råd og veiledning være opp å gå.