Dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett er for det meste i samsvar med aktor politiadvokat Are Aarhus påstand i retten. Hovedmannen er dømt til tre års fengsel, mens påstanden var på tre år og seks måneder. Aktor ville ha inndratt 2,3 millioner kroner, mens retten falt ned på 1,5 millioner kroner.

Hovedmannens forsvarer advokat Gøran Møller-Christiansen skriver i en tekstmelding til Fiskeribladet: – Vi holder på å gjennomgå dommen og vurderer anke.

Advokat Gøran Møller-Christiansen Foto: Moment Studio

Grensesprengende sak

Aktor i saken politiadvokat Aarhus er på ferie og har ikke fått lest den 86 sider lange dommen ennå. Han henviser derfor til leder for påtalemyndigheten i Finnmark politidistrikt, Thomas Eliassen Darell.

– Vi er selvfølgelig fornøyd med å ha fått medhold i de fleste av punktene i tiltalen. Det er på mange måter en grensesprengende sak. Vi har ikke hatt en sak av et slikt omfang tidligere, sier Darell til Fiskeribladet.

Han sier at her er man dømt for ulovlig fangst, men også den videre distribusjon av ulovlig kongekrabbe til store deler av landet. Darell sier at når en råvare blir dyr nok som kongekrabben, så vokser det frem et svart marked.

– Vi skal se nærmere på straffenivået for distribusjon av knappe 45 tonn ulovlig kongekrabbe over en tiårs periode. Krabben er distribuert over store deler av landet, også i restaurantbransjen. Ut fra et næringsmiddels trygghetsperspektiv er det alvorlig og grunn til å reagere, sier Darell.

Vurderer å anke

Politijuristen sier at dommen i hovedsak er i samsvar med påstanden.

– Det er naturlig å vurdere anke. Retten har lagt til grunn kaipriser, og påtalemyndigheten hat lagt til grunn omsetningspriser, sier Darell.

Leder for påtalemyndigheten i Finnmark Thomas Eliassen Darell. Foto: Einar Lindbæk

Aktor politiadvokat Are Aarhus la i retten ned påstand om ubetinget fengsel i tre år og seks måneder, 2,3 millioner kroner i inndragning, fem års tap av rett til fangst og omsetning av kongekrabbe samt sakskostnader, for den hovedtiltalte 46-åringen.

Dommerne kom frem til tre års fengsel og inndragning av 1,5 millioner kroner.

– Det er ikke tatt stilling til anke i saken, den skal også til statsadvokaten, sier Darell.

Det betyr at aktor har to uker på å vurdere om saken skal ankes og så har statsadvokaten to uker etter det.

Mafiaparagrafen

Hovedtiltalte var opprinnelig tiltalt for fangst og salg av 47 tonn ulovlig kongekrabbe for nær 25 millioner kroner. Underveis i rettssaken har påtalemyndigheten frafalt enkelte punkter. Aktor sto i retten igjen med en påstand om å ha fangstet og omsatt 42,5 tonn ulovlig kongekrabbe for 16,3 millioner kroner.

Politijurist Are Aarhus ved Finnmark politidistrikt Foto: Silja Arvola

Han skal ifølge politiet ha mottatt 4,8 millioner kroner i utbytte fra de straffbare forholdene. Aktor ville ha ham dømt etter ulike paragrafer i havressursloven og straffeloven, blant annet den såkalte mafiaparagrafen. Både hovedmannen, sønnen og en snart 70 år gammel hjelper er dømt blant annet etter mafiaparagrafen i straffeloven.

Kongekrabbekrim
  • Hovedmannen på Østlandet, eieren av et stort transportfirma, skal ha videresolgt ulovlig fanget kongekrabbe blant annet til de to medtiltalte. Alle tre er nå dømt i straffesaken somgikk i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm. Saken har direkte sammenheng med den omfattende straffesaken i Finnmark og med forgreninger over store deler av landet.
  • Straffesaken som tok fire uker i Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø er hoveddelen av det omfattende kongekrabbekrim-nettverk der i alt 54 personer er etterforsket, 19 tiltalt og 14 dømt så langt. Fem har vedtatt forelegg.
  • Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og seks andre politidistrikter etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.
  • Hovedmannen i Båtsfjord har ifølge dommen vært en del av en organisert kriminell gruppe. Han var også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse, men våpentiltalen ble frafalt. Han erkjente delvis straffskyld for 52 av 54 tiltalepunkter. Han ble dømt til tre års fengsel og 1,5 millioner kroner i inndragning.
  • Det var fire medtiltalte i saken. Tre av de fire erkjente ikke straffskyld i det hele tatt, mens den ene erkjente delvis straffskyld i mindre forhold. Alle ble dømt til mindre straffer, bortsett fra en som fikk ni måneders fengsel.
  • Økokrim etterforsker trolig flere saker, og det er ventet at det blir tatt ut flere tiltaler. De åtte personene som Økokrim har tiltalt, er blant annet de tre tidligere fiskerne i forgreningen til Bergen. To av dem ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt heleri, og den ene hvitvaskingsdømt til 120 dagers fengsel.
  • En lastebilsjåfør fra Østlandet som har fraktet krabbe fra Tana til Østlandet og videre til Vestlandet, har fått sin dom. En annen mann ble dømt i Troms i fjor. Tromsømannen er hovedmannen som har tatt imot mye krabbe i Tromsø. Han fikk ubetinget fengsel i ett år og fire måneder.
  • En trailersjåfør fra Båtsfjord er dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for hvitvasking og befatning med ulovlig kongekrabbe, og inndragning av 51.000 kroner. Han har blant annet kjørt 4,7 tonn krabbe fra Tana til hovedmannen på Østlandet og fraktet kontanter tilbake nordover, ifølge politiet. Mannen har tilstått deler av tiltalen.
  • I tillegg kommer fiskeskipperen på Nord-Vestlandet, som ble dømt til 60 dager fengsel og 300.000 kroner i inndragning. 64-åringen har nylig anket over inndragningsbeløpet, mens påtalemyndigheten har levert motanke til lagmannsretten.

Medhjelperne dømt

Det var fire andre tiltalte i den omfattende saken og alle er dømt til fengselsstraff.

Aktor ville ha en straff for sønnen til den hovedtiltalte på 90 dagers fengsel. Han skal ha vært medhjelper til å laste 1,6 tonn kongekrabbe til en verdi av 1,5 millioner kroner og til å frakte 216.000 kroner til sin far. Han ble dømt til 90 dagers fengsel, men 30 dager utsettes med en prøvetid på to år.

Aktor ville ha 120 dagers fengsel for hovedtiltaltes kone for å ha mottatt postpakker med penger og for å ha fakturert for mannen. Dommen ble på 30 dagers fengsel.

En av de påtalemyndigheten mener har hjulpet til med å laste og transportere kongekrabbe, tilsto i retten og aktor mente 80 dager i fengsel var passende. Han fikk 90 dager.

Siste tiltalte i saken er en snart 70 år gammel mann. Han skal ha lastet krabbe, pakket kongekrabbe og fraktet den. Han har ifølge aktor hatt en aktiv rolle. Politiet har beslaglagt 200.000 kroner hos mannen. De vil påtalemyndigheten ha inndratt, og ba i tillegg om ett års fengsel for medhjelperen. Dommen lød på ni måneders fengsel, der tre måneder utsettes med prøvetid på to år. De 200.000 kronene skal ifølge dommen inndras.

52 personer etterforsket

Straffesaken som ble ført i Indre og østre Finnmark tingrett i Vadsø over fire uker, er en del av det omfattende kongekrabbekrim-nettverket med forgreninger over store deler av landet. I alt 52 personer er etterforsket, 14 er tiltalt så langt, og flere dømt. Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter, etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Kongekrabbekrim-saken har ingredienser som langt på vei er på høyde med en skikkelig krimroman. Her er alt fra fangst, salg og kjøp av ulovlig kongekrabbe, ladde våpen, narkotika, gullbarrer, Rolex-klokke, svarte kontanter, hemmelige samtaler i krypterte kanaler, telefonavlytting, skjult kamera, politispaning, pågripelser, ransakinger og hemmelig ransaking av bagasje på Gardermoen.

Les også