I straffesaken som gikk i Egersund 27. september ble det nederlandske fiskebåtrederiet URK 157 Beheer B.V. dømt til inndragning av fangst for 150.000 kroner og en bot til skipper på tråleren «Jan de Wit» på 10.000 kroner.

Rederiet fikk 12. juni et inndragningsforelegg på 200.000 kroner etter brudd på havressursloven. Aktor politiadvokat Erik Westfield Rand prosederte i retten på inndragning av 200.000 kroner og boten til skipperen. Retten satte ned inndragningen til 150.000 kroner.

Advokat Asbjørn Stokkeland i advokatfirmaet Stokkeland Foto: Stokkeland

Muntlig beskjed om anke

Egersund-advokat Asbjørn Stokkeland forsvarte rederiet URK Beheer og skipperen på tråleren Willem de Boer, i tingretten.