Cirka ni måneder har Nærings- og fiskeridepartementet brukt på klagesaken om brudd på deltakerloven i rederiet Skårungen II AS i Austevoll. Departementet konkluderer med at deltakerloven gjelder og at det er aktive fiskere som skal ha faktisk kontroll med fiskebåtrederier - ikke investorer.

Krangler om verdier for 800 mill.

Den bitre familiekonflikten i Austevoll handler om makten i Skårungen II AS som eier ringnotbåten «Malene S». De to familiegrenene, med Tor Østervold og søsteren Malene Skår på hver sin side, krangler om verdier for rundt regnet 800 millioner kroner.