Havstjerna AS

I Bremanger er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskebåter og alt som står i naturlig sammenheng med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Tonny Grotle.

Havstjerna Holding AS

I Bremanger er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og investere i aksjer og verdipapirer og alt som står i naturlig sammenheng med det. Aksjekapitalen er på 40.520 kroner. Styrets leder er Tonny Grotle.

Agny Fisk AS

I Vardø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske etter hvitfisk og krabbe.