Møre og Romsdal tingrett har innstilt bobehandlingen i Averøy-selskapet Langholmen Kystfiske AS. Årsaken er at det ikke er penger til videre bobehandling, skrives det i kunngjøringen i Brønnøysund.

Ifølge bostyrer Kristiansund-advokat Erik Rolfsens innberetning var det meldt inn 41 krav på til sammen 15,3 millioner kroner i boet. Etter at banken har fått sitt gjennom pant er det krav for 7,2 millioner kroner som ikke blir dekket.

Det meste gikk galt

Nordmøre tingrett åpnet konkurs i fiskeriselskapet etter melding om oppbud 20.