Det var 3. januar i fjor det ble det åpnet konkurs i Fiskeekspressen AS i Drammen. Selskapet var en leverendør som tok leverte fisk hjem til forbruker. Fiskeekspressen drev også dørsalg. Selskapet solgte blant annet fiskekaker, hvalbiff, kveitekoteletter, laksefilet, kongekrabbe, scampi, reker og torskeloins.

Begjærte oppbud

Konkursen ble åpnet etter at selskapet begjærte oppbud. Bostyrer advokat Hans V. Haug i Drammen har gått gjennom konkursen, men nå har tingretten innstil bobehandlingen fordi det ikke er noen penger i boet til å fortsette.

Kapitalen tapt

Selskapet ble startet i august 2018 og Reidar Dahl Johnsen var både daglig leder og styreleder. Siste regnskap som er levert er for 2018 og viser en omsetning på 2,9 millioner kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på minus 67.000 og et resultat før skatt på minus 84.000 kroner i 2018. Selskapets kapital på 30.000 kroner var tapt i 2018 og egenkapitalen var negativ med 413.000 kroner. Fiskeekspressen hadde ved utgangen av 2018 583.000 i gjeld.

Fiskeekspressen AS Konkurs
Tall i mill kr 2018 2017 Endr. i %
Driftsinntekter 2,92 0,81 260,5
Driftsresultat -0,07 0,03 -333,3
Resultat før skatt -0,08 0,03 -366,7