Oceanograf AS

I Raudeberg er det startet et nytt aksjseskap som skal drive konsulentvirksomhet innenfor forvaltning av havressurser. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styrets leder er Eva Kvalheim.

Seashore Industri AS

I Bremnes i Bømlo er det startet et nytt aksjeselskap med 1.975.400 kroner i aksjekapital. Selskapet skal drive mottak, slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer som benyttes i sjømatproduksjon. Olav Svendsen er styrets leder og styremedlem er Bjarte Salomonsen.

Seashore Land AS

I Bremnes i Bømlo er det startet et nytt aksjeselskap med 2.043.400