Den tidligere eksportselgeren i Nergård Seafood i Tromsø, er tiltalt for grov økonomisk utroskap etter straffeloven. Han skal ha drevet «butikk i butikken» som fiskeselger i Nergård, med egne selskaper for å underslå råvarer fra Nergård.

I april ble han dømt i en sivil erstatningssak til å betale Nergård Seafood cirka 1,5 millioner kroner i erstatning og sakskostnader på 325.579 kroner.

208 paller salte torskerygger

Ifølge tiltalen har han ved fire anledninger i perioden februar til juni 2018 urettmessig videresolgt råvarer av fisk kjøpt inn av arbeidsgiver til bruk og salg i eget selskap. Det er de samme forhold som ble behandlet i den sivile saken i Tromsø.

Tiltalen går på at han ved fire anledninger urettmessig har videresolgt til sammen 208 paller med salte rygger av torsk, til en verdi av rundt 1,7 millioner kroner.

I Nord-Troms og Senja tingrett er det berammet en straffesak med forberedende rettsmøte mandag om grov utroskap mot den tidligere ansatte i Nergård Seafood AS. Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tatt ut tiltalen mot den 46 år gamle mannen.

Oppnå egen vinning

Mannen er tiltalt for brudd på straffeloven for uberettiget og med forsett å oppnå en vinning for seg selv eller andre.

Ifølge tiltalen er «Utroskapen grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen har eller kunne ha hatt til følge betydelig økonomisk fordel, at det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, og at det er registrert uriktige regnskapsopplysninger og utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon».

– Lagt det bak oss

Nergård Seafood-sjef Jon Inge Bjørnsson har ikke så mye å si om at mannen i april ble dømt til å erstatte selskapets tap.

– Vi har ikke noe mer vi skulle ha sagt i denne saken synes jeg. Dette er en trist sak som har tatt utrolig lang tid og vi er veldig glad for at saken blir håndtert. Men samtidig har vi lagt dette bak oss og kommet videre. Dommen fra april er ganske detaljert og den beskriver vårt standpunkt ganske godt i saken, og hvilke tiltak vi har gjort i ettertid. Håper du forstår at vi ikke ønsker å kommentere dette ytterligere, sier Jon Inge Bjørnsson, administrerende direktør i Nergård Seafood til Fiskeribladet.

Alt til Vietnam

Den 46 år gamle mannen har ifølge tiltalen fra statsadvokatene i Troms og Finnmark inngått en avtale med et selskap i Vietnam om videreproduksjon eller leieproduksjon av råvarene fra Nergård Seafood. Et selskap i Hongkong kjøpte de ferdig produserte varene.

Torskerygger kan bli næringsrikt proteinpulver som kan brukes i mat. Foto: Nofima

Varene fra Nergård Seafood ble levert til Vietnam for å dekke mannens forpliktelser etter denne avtalen og uten at varene var forskuddsbetalt, forsikret eller sikret ved bankgaranti.

Fire sendinger til Vietnam

I april/mai 2018 kjøpte Nergård Seafood AS 46 paller salte rygger av torsk fra Nergård Sørøya for 280.962 kroner. Varene ble fakturert fra Nergård Seafood AS til selskapet i Vietnam for cirka 360.000 kroner, og deretter fraktet til Vietnam for videreproduksjon.

I samme periode kjøpte Nergård Seafood 89 paller salte rygger av torsk fra Nergård Særøya for 538.667 kroner og videresolgt på samme måte for cirka 695.000 kroner.

I mai/juni kjøpte Nergård Seafood 28 paller salte rygger fra Nergård Bø for 193.896 kroner og åtte paller fiskeskinn fra Gryllefjord Seafood for 27.755 kroner. Råvarene ble fakturert til et spansk firma eid av eksportselgeren, for cirka 270.000 kroner. Råvarene ble så fraktet til Vietnam for videreproduksjon.

I juni 2018 kjøpte Nergård Seafood 45 paller salte rygger av torsk fra Nergård Sørøya for 320.715 kroner. Varene ble fakturert fra Nergård Seafood til det spanske selskapet for cirka 357.000 kroner og deretter fraktet til Vietnam.

Full Nergård-seier i retten

I den sivile saken fra april er 46-åringen dømt til å betale Nergård Seafood en erstatning på drøye 1,5 millioner kroner etter dagens dollarkurs, og renter frem til betaling. Han må også betale Nergård Seafoods sakskostnader på 325.579 kroner.

I motsøksmålet han fremmet mot Nergård Seafoods krevde han seg frifunnet og en erstatning på nærmere 700.000 kroner fra Nergård. Mannen satte også frem krav om erstatning for tilsvarende to tapte årslønner på 1,6 millioner kroner, som følge av at han måtte si opp sin stilling i Nergård Seafood.

Han ville også ha over 1,2 millioner kroner i sakskostnader dekket av Nergård Seafood. Nergård-selskapet vant også frem i motsøksmålet.

Fiskeribladet har snakket med tiltaltes ferierende forsvarer, Tromsø-advokat Tore Pedersen, som ikke hadde anledning til å kommentere saken nå. Han nøyer seg med å si følgende:

– Han erkjenner ikke dette, sier Pedersen.