– Saken er anket til Høyesterett. Vi mener det ikke var grunnlag for oppsigelse av fiskerne. Båt, utstyr, kvoter, hele virksomheten ble solgt. Det er en virksomhetsoverdragelse og de ansatte skulle ikke vært oppsagt. Det gjelder selv om at det var begjært tvangssalg av rederiet, sier fiskernes advokat Kjell Oddvar Heggvoll i advokatfirmaet Adnor.

Fiskerne saksøkte «Vestviking»-rederiet for usaklig og ugyldig oppsigelse. De har beregnet sitt lønnstap til cirka 13,5 millioner kroner, og krevde erstatning etter rettens skjønn.