– Saken er anket til Høyesterett. Vi mener det ikke var grunnlag for oppsigelse av fiskerne. Båt, utstyr, kvoter, hele virksomheten ble solgt. Det er en virksomhetsoverdragelse og de ansatte skulle ikke vært oppsagt. Det gjelder selv om at det var begjært tvangssalg av rederiet, sier fiskernes advokat Kjell Oddvar Heggvoll i advokatfirmaet Adnor.

Fiskerne saksøkte «Vestviking»-rederiet for usaklig og ugyldig oppsigelse. De har beregnet sitt lønnstap til cirka 13,5 millioner kroner, og krevde erstatning etter rettens skjønn.

Advokat Kjell Oddvar Heggvoll i advokatfirmaet Adnor Foto: Foto Schroder Nordre

«Harald Johan» heter båten

Heggvoll har representert og ført saken for de ti oppsagte og deres organisasjoner Sjømannsforbundet, Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag, Maskinistforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund.