I dag starter ankesaken der oppsigelsen av ti fiskere i Partrederiet Johrema i Austevoll skal behandles på nytt. De ti fiskerne var ansatt på ringnotbåten «Vestviking» som ikke var i fiske på rundt to år, på grunn av en bitter familiekrangel i rederiet.

Fiskerne saksøkte «Vestviking»-rederiet for usaklig oppsigelse. De har beregnet sitt lønnstap til cirka 13,5 millioner kroner, og krever erstatning etter rettens skjønn.

Gulating lagmannsrett har satt av fire dager til ankesaken.