Statsadvokatene i Troms og Finnmark har satt en 47 år gammel østeuropeisk mann under tiltale for brudd på havressursloven. Mannen skal ifølge politiet ha tatt imot fangst som er høstet eller levert i strid med loven.

Grov overtredelse

I tiltalen står det at overtredelsen er grov fordi det økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av lovbruddet er stor og lovbruddet av grenseoverskridende art.

Mannen må møte i Indre og Østre tingrett i Tana. Først er det et planmøte i tingretten 10.