Gulating lagmannsrett frifant Taranger Fiskeriselskap for erstatningskravet på knappe 52 millioner kroner fra North Sea Fisher Holding. Saken ble anket